Livrare gratuită peste comenzile de 150 LEI prin codul "LIVRARE"
English en
  • română ro
  • English en
Livrare gratuită peste comenzile de 150 LEI prin codul "LIVRARE"
English en
  • română ro
  • English en
Cart 0

Shipping policy

LIVRAREA BUNURILOR

13.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător, în showroom-urile 925Gents sau la partenerii 925Gents conform opțiunii Clientului.

13.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor.

13.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României prin serviciul de curierat.

 

13.4. Termenele de livrare

13.4.1 În cazul livrării prin curier, se va încerca o livrare a produselor cumpărate într-un termen de aproximativ 1-3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. În cazuri temeinic justificate, termenul de livrare poate fi de maximum 30 (treizeci) de zile de la încheierea contractului. Termenele de livrare încep să curgă de la data încheierii contractului de vânzare, mai exact a  transmiterii mesajului electronic pentru confirmarea Comenzii. Atenție! Pentru orice Comandă de livrare a unor produse personalizate cu ajutorul serviciului pus la dispoziție de echipa 925Gents, termenele de livrare vor fi communicate de catre echipa 925Gents.

13.4.2 În cazul depășirii acestor termene, care nu se datoreaza unui caz de forță majoră, Cumpărătorul are posibilitatea să anuleze Comanda (să dispună asupra rezoluțiunii contractului) în următoarele condiții:

– după transmiterea către echipa 925Gents prin e-mail la adresa office@925gents.com a unei puneri în întarziere în vederea efectuării livrării într-un termen suplimentar rezonabil, de îndată ce această punere în întarziere nu a produs efectele așteptate.

13.4.3 Cererea de anulare a Comenzii va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa indicată în secțiunea „Contact” de pe Site-ul 925Gents.

13.4.4 În ipoteza în care în urma anchetei, al cărei rezultat va fi obligatoriu, va releva o culpă exclusivă imputabilă 925Gents sau transportatorului, 925Gents va rambursa suma integrală achitată de Cumpărător și încasată de 925Gents în baza respectivei Comenzi, cu condiția ca toată Comanda să fie returnată de Cumpărător către 925Gents. Rambursarea se va face prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător în acest sens, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 7 (șapte) zile de la data la care Cumpărătorul și-a exercitat dreptul de a obține anularea Comenzii.

13.4.5 Dacă Comanda nu este returnată integral sau dacă ancheta nu relevă nicio culpă exclusivă imputabilă 925Gents sau transportatorului, Cumpărătorul nu va putea pretinde nici rambursarea sumelor achitate de el, nici o nouă livrare a produselor comandate, cu excepția cazului în care demonstrează, prin orice mijloace, ca nu este responsabil de situația creată.

 

TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

14.1 Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 

RĂSPUNDERE

15.1 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

15.2 Prin utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

15.3 Utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

15.4 Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către 925Gents, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă si prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.