Livrare gratuită peste comenzile de 150 LEI prin codul "LIVRARE"
English en
  • română ro
  • English en
Livrare gratuită peste comenzile de 150 LEI prin codul "LIVRARE"
English en
  • română ro
  • English en
Cart 0

Refund policy

COMANDA ȘI TERMENUL DE RETRAGERE

8.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

8.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărăre, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

8.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

8.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
8.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
8.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de 925Gents, în cazul plății online;
8.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

8.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
8.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
8.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

8.6. Returnarea produsului/produselor și costurile generate de aceasta cad în sarcina Clientului/Cumpărătorului. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

8.7. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Termenul exercitării dreptului legal de retragere

8.8 În conformitate cu articolul 9 (1) din  Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Cumpărătorul are la dispoziție un termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care Cumpărătorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a produselor, pentru a-și exercita dreptul legal de retragere, fără a fi obligat să-și motiveze decizia.

 Modalitățile de exercitare a dreptului legal de retragere

8.9 Cumpărătorul sau, după caz, destinatarul Comenzii, pentru a-și exercita dreptul de retragere, trebuie să informeze expres 925Gents la următoarele date de contact: 925 GENTS COSMETICS S.R.L.,  bd. Mareșal Alexandru Averescu nr. 7A, CP 011455, e-mail: office@925gents.com, cu privire la decizia sa de a se retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail. Cumpărătorul poate completa și transmite electronic de pe site-ul www.925gents.com formularul standard de retragere pus la dispoziție sau orice altă declarație neechivocă, folosirea formularului standard nefiind obligatorie. Dacă însă Cumpărătorul folosește această opțiune, 925Gents îi va transmite fără întarziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient ca Cumpărătorul să trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Model de formular de retragere

    Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

– Către S.C. 925 GENTS COSMETICS SRL, bulevardul Maresal Alexandru Averecu nr. 7A, CP 011455

– Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)

– Comandate la data (*)/primite la data (*)

 

(*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.

 

– Numele consumatorului/consumatorilor

– Adresa consumatorului/consumatorilor

– Semnătura consumatorului/consumatorilor (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

– Data

 

 

PROCEDURI

 

9.1. Procedurile ce trebuie obligatoriu urmate atunci când coletul este deteriorat

– Livrarea prin curier

♦În cazul constatării anomaliei în prezența curierului

9.1.1 Atenție! Nu este permisă condiționarea de catre Cumpărător a primirii coletului sau achitării prin ramburs a prețului comenzii de deschiderea coletului sau verificarea conținutului acestuia!

9.1.2 În cazul daunelor vizibile ale coletului, Cumpărătorul va refuza livrarea și va formula imediat, clar și detaliat toate rezervele cu privire la anomalia constatată. Aceste rezerve trebuie scrise de Cumpărător sau destinatarul Comenzii pe bonul de livrare al curierului.

9.1.3 Totodată, Cumpărătorul va semnala obiecțiunile către echipa 925Gents, la office@925gents.com.

♦ În cazul constatării anomaliei în absența curierului

9.1.4 – Cumpărătorul va semnala pagubele sau lipsurile constatate, formulând toate reclamațiile și rezervele către echipa 925Gents, prin e-mail la adresa de e-mail: office@925gents.com. Notificarea incidentelor si formularea rezervelor trebuie să intervină în cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data livrării. 925Gents va furniza un răspuns privind reclamațiile înregistrate în termen de maximum 30 (treizeci) de zile. Diferendele ce nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă vor fi deferite spre competența Instanțelor Judecătorești din România, fără a exclude posibilitatea intervenției altor instituții de resort.


9.2. Procedura ce trebuie urmată obligatoriu în cazul produselor lipsă sau deteriorate

9.2.1 Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii va trebui să semnaleze absența sau degradarea produsului către echipa 925Gents prin e-mail la adresa office@925gents.com. Notificarea incidentelor si formularea rezervelor trebuie să intervină în cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data livrării. 925Gents va furniza un răspuns privind reclamațiile înregistrate în termen de maximum 30 (treizeci) de zile. Diferendele ce nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă vor fi deferite spre competența  Instanțelor Judecătorești din România, fără a exclude posibilitatea intervenției altor instituții de resort.

9.2.2 Echipa 925Gents va putea solicita orice informație cu privire la identitatea Cumpărătorului sau a destinatarului Comenzii și va putea recurge la orice verificare utilă în acest sens.